จี๊ด

ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตรเกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2449 (ปีมะเมีย) ณ บ้านพริบพรี ถนนตีทอง กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ดเป็นบุตรมหาอำมาตย์โทพระยานรเนติบัญชากิจ (ลัด เศรษฐบุตร) และคุณหญิงลมัย นรเนติ บัญชากิจ (โภคสุพัฒน์) เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน

ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ดได้สมรสกับนางพิพิธ เศรษฐบุตร (สุนทรวร) บุตรีพระยาจ่าแสนยบดีและคุณหญิงเลื่อน จ่าแสนยบดี มีบุตรและธิดารวม 3 คน ได้แก่

จี๊ด (2)

 1. นายจิตริก เศรษฐบุตร สมรสกับ ม.ร.ว.วิวรรณ วรวรรณ ก่อนนั้นเคยสมรสกับ น.ส.จานีน อ๊อกเซีย
 2. นายจิรศักดิ์ เศรษฐบุตร (ถึงแก่กรรม) สมรสกับ น.ส.อรวรรณ พรหมเพ็ญ
 3. นางเทพขจิตร วงศ์ไพบูลย์ สมรสกับ ร.อ.ต.ณรงค์ วงศ์ไพบูลย์

ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 สิริรวมอายุได้ 89 ปี 1วัน

ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแบบคนฝรั่งเศสจากโรงเรียนรัฐบาลลีเซ่แห่งเมืองเกรอโนเบลอ ประเทศฝรั่งเศส และประกาศนียบัตรการค้าของสถาบันการค้าของมหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งเมืองเกรอโนเบลอ เมื่อปี พ.ศ. 2465 และโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2476

ประวัติการรับราชการที่สำคัญของศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด ได้แก่

 • พ.ศ. 2474 ดำรงตำแหน่งฝึกหัดราชการ
 • พ.ศ. 2475 ดำรงตำแหน่งฝึกหัดผู้พิพากษา
 • พ.ศ. 2476 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรม/ศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2477 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2478 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญา (แผนกพิเศษ)
 • พ.ศ. 2480 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแพ่ง (แผนกพิเศษ)
 • พ.ศ. 2481 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญา
 • พ.ศ. 2482 ดำรงตำแหน่งเนติตุลาการ
 • พ.ศ. 2483 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย
 • พ.ศ. 2486 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญา
 • พ.ศ. 2490 รับโอนมารับราชการเป็นเลขานุการเอก กรมการเมืองตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2492 ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองสัญญา กรมการเมืองตะวันออก
 • พ.ศ. 2493 ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองสนธิสัญญาทวิภาคี กรมสนธิสัญญา
 • พ.ศ. 2494 ดำรงตำแหน่งเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
 • พ.ศ. 2495 ดำรงตำแหน่งเลขานุการเอก ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
 • พ.ศ. 2496 ได้รับเลื่อนเป็นชั้นพิเศษและไปเป็นอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
 • พ.ศ. 2502 ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (16 มี.ค.) และดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ (23 ก.ค.)
 • พ.ศ. 2503 ดำรงตำแหน่งรักษาการอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 • พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส และรัฐทูตวิสามัญและอัครราชทูต ผู้มีอำนาจเต็มเต็มประจำสาธารณรัฐโปรตุเกสอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีถิ่นพำนักอยู่ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2507 ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธ์สวิสและรัฐทูตวิสามัญและอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวียกับเป็นเอกอัคราชทูตประจำสำนักวาติกัน โดยมีถิ่นพำนักณ กรุงเบิร์น สมาพันธ์สวิส
 • พ.ศ. 2510 ข้าราชการบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุ

Hits: 179