• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2450 ที่จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน 3 คนของมหาอำมาตย์ตรี พระยาธรรมสารเวทย์วิเศษภักดี ศรีสัตยวัตตา พิริยพาหะ (ทองดี ธรรมศักดิ์) และคุณหญิงชื้น ธรรมสารเวทย์ ท่านสมรสกับ ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ (เพ็ญชาติ) มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นายชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ และนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์  

  พ.ศ.2457 เข้าเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ สำเร็จชั้น 6 (มัธยมบริบูรณ์) จากนั้นเข้าศึกษาที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมเป็นเวลา 3 ปี และสำเร็จเป็นเนติบัณฑิต พ.ศ.2471 ต่อมาใน พ.ศ.2472 ได้รับทุนเล่าเรียน “รพีบุญนิธิ” ไปศึกษาวิชากฎหมายต่อในประเทศอังกฤษ ที่สำนักมิดเดิ้ลเทมเปิ้ล   (The Middle Temple) เป็นเวลา 3 ปี และสอบไล่ได้ตามหลักสูตรเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษ (Barrister-at-Law) เมื่อ พ.ศ.2475

  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2468 ในขณะที่มีอายุ 18 ปี ในตำแหน่งนักเรียนล่าม กรมบัญชาการ (กองล่าม) กระทรวงยุติธรรม ได้รับเงินเดือน 30 บาท หลังจากนั้นชีวิตรับราชการก็ได้เจริญก้าวหน้าตามลำดับดังนี้    

  •  พ.ศ.2476 เป็นผู้พิพากษาฝึกหัด เงินเดือน 200 บาท
  •  พ.ศ.2477 เป็นผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ได้รับเงินเดือน 200 บาท
  •  พ.ศ.2478 เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา รับเงินเดือน 260 บาท
  •  พ.ศ.2491 เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เงินเดือน 500 บาท
  •  พ.ศ.2494 เป็นข้าหลวงยุติธรรมภาค 4 เงินเดือน 700 บาท พร้อมกันนั้นได้ทำหน้าที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
  •  พ.ศ.2496 เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเงินเดือน 800 บาท 
  •  พ.ศ.2501 เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา
  •  พ.ศ.2505 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เงินเดือน 8,600 บาท
  •  พ.ศ.2506 – 2510 ได้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา
  •  พ.ศ.2510 – 2516 เป็นองคมนตรี
  •  พ.ศ.2518 – 2541 เป็นประธานองคมนตรี
  •  พ.ศ.2511 – 2514  เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  •  พ.ศ.2514 – 2516 เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  •  พ.ศ.2516 – 2518 เป็นนายกรัฐมนตรี

  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ถึงแก่อสัญกรรมโดยสงบเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2545 เวลา 06.43 น. ด้วยโรคชรา รวมสิริอายุได้ 94 ปี 9 เดือน 1 วัน