• เกี่ยวกับคณะ

   • ศูนย์การศึกษา
   • ประวัติ
   • วิเทศสัมพันธ์
   • ห้องสมุด
   • ศูนย์วิจัย
   • ติดต่อเรา

  รังสิต

  รังสิต-2-1การศึกษากฎหมาย ณ ศูนย์รังสิตเริ่มขึ้นในปี

  • พ.ศ. 2529 โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะต้องศึกษาวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 และจากชั้นปีที่ 2 จนจบหลักสูตร การเรียนการสอนวิชากฎหมายมีขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิตคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นอาคารขนาด 9 ชั้น มีขนาดพื้นที 3,174 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มอาคารสังคมศาสตร์ ด้านทางออกประตูเชียงรากของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลักษณะอาคารเป็นรูปตัว Y เป็นอาคารที่ทำการรวมอยู่ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยด้านหน้าอาคารคณะนิติศาสตร์มีอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นอาคารยิม 5 ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของตัวอาคารอยู่ใกล้กับลานพญานาค และด้านหลังอาคารทิศเหนืออยู่ใกล้กับอาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ สร้างเสร็จและเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมาศูนย์รังสิตเป็นที่ทำการสำนักงานเลขานุการคณะฯ เพื่อรองรับงานด้านการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์