ประกาศ

เปลี่ยนแปลงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ขอเปลี่ยนแปลงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา
จากเดิม วันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนเป็น วันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2563