• แจ้งเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

    แจ้งเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

    โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

    จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560