ประกาศ

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอแต่งกายตามเพศวิถี(ที่ไม่ตรงกับคำนำหน้านามโดยกำเนิด) เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอแต่งกายตามเพศวิถี(ที่ไม่ตรงกับคำนำหน้านามโดยกำเนิด) เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปิดรับ 14 ตุลาคม 2563)

แจ้งความประสงค์ได้ที่นี่ คลิก