• เข้าสู่ระบบ

    ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

                                        เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา                                                                                                 ทรงเจริญพระชันษา ๓๙ ปี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
                                       ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง
                                                                       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
                                                 ข้าพระพุทธเจ้า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์