ข่าวสารและกิจกรรม

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ทรงเจริญพระชันษา ๔๐ ปี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Hits: 90