• เข้าสู่ระบบ

    ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแก้ตัวในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561สำหรับ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์

    ประกาศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแก้ตัวในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561  สำหรับโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์