ประกาศ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ คอมมอนรูม ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่