ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร