• ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 11 (ประจำปี 2561)

    ประกาศ โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 11 ขอเลื่อนเปิดอบรมเป็นปี 2561

    คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 11 (ประจำปี 2561)