• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานครบรอบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
  วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 - 20.00 น.
  ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  กำหนดการ

  17.00-17.30 น. ลงทะเบียน
  17.30-17.45 น. กล่าวเปิดงานโดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์
  17.45-18.00 น. กล่าวมุทิตาจิต โดย ศ.(พิเศษ) ดร. คณิต ณ นคร
  18.00-18.30 น. ปาฐกถาโดยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมายอาญา : แนวคิดและวิธีปฏิบัติ”
  18.30-18.45 น. กล่าวเปิดตัวหนังสือ โดยบรรณาธิการจัดทำหนังสือ
  18.45-19.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กล่าวส่งท้ายในโอกาสครบรอบ 60 ปี และถ่ายภาพร่วมกัน

  *ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/jUdLLE
  *ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนิภา บุญจันทร์ โทร. 02-6132101 Fax: 02-2241384

  ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน