ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.๑) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทั้งนี้ ในงานจะมีกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ
“รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย”

และจะมีการแจกหนังสือที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงานทุกท่าน

ขอเรียนเชิญร่วมงาน

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2IRvaXx