ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมเขียนบทความวิชาการ บทรำลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ในปี 2562 ของศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์มีความประสงค์จะจัดทำหนังสือครบรอบ 65 ปีของ ท่านเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเป็นอนุสรณ์ในโอกาสดังกล่าว ในนามของคณะนิติศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเขียน “บทความวิชาการ” หรือ “บทรำลึก” หรือ “ทั้งสองอย่าง” เพื่อประกอบเป็นหนังสือเล่มดังกล่าว

โดยมีกำหนดรับงานเขียนข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

ส่งบทความได้ที่
Email : nipa_nitu@hotmail.com
คุณนิภา บุญจันทร์ โทร 02 613 2101
คุณดาราวรรณ เข็มทอง โทร 02 613 2103