ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดงานบริการการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ academic officer