ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือนกันยายน 2562

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือนกันยายน 2562

วัน : ศุกร์ 6 กันยายน 2562
เวลา : 17.30-20.30 น.
สถานที่ : ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (น.211) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : โครงการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายละเอียด ได้ที่ เฟซบุ๊กบัณฑิตศึกษา

—————————————————————————————————-

วัน : พุธ 11 กันยายน 2562
เวลา : 17.30-20.30 น.
สถานที่ : ห้อง 312 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : บรรยายหัวข้อ Introduction to Indonesian Criminal Law โดย Dr. Go Lisanawat

—————————————————————————————————-

วัน : พุธ 18 กันยายน 2562
เวลา : 08.00-12.40 น.
สถานที่ : ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT. 2) ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : สัมมนาทางวิชาการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 5 องค์กร

—————————————————————————————————-

วัน : พุธ 25 กันยายน 2562
เวลา : 14.00-17.00 น.
สถานที่ : ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (น.211) ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : บรรยายหัวข้อ How to Fight against Money Laundering: an Experience from Indonesia โดย Dr. Go Lisanawat

—————————————————————————————————-

วัน : ศุกร์ 27-เสาร์ 28 กันยายน 2562
เวลา : ทั้งวัน
สถานที่ : ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
กิจกรรม : International Symposium “Essays on Thai Legal History from Traditional to Modern Law”

—————————————————————————————————-