ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “มาตรการรับมือ Active shooter กับความปลอดภัยของสังคมไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “มาตรการรับมือ Active shooter กับความปลอดภัยของสังคมไทย” จัดโดยโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร

  • พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล (รองผุ้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี (อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  • คุณสุพรรณี ศิริอาภาวิวัฒน์ (นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง)

ผู้ดำเนินรายการ

  • อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ (อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ช่องทางการรับชม สามารถรับชมได้ทาง Facebook Live เพจ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์