• เข้าสู่ระบบ

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่นายวันชัย ชัยชูชนะภัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร LLB และนางสาวณิชกานต์ พงษ์เจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร LLB ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันอภิปรายแสดงข้อคิดเห็น (ภาษาอังกฤษ) ภายใต้หัวข้อสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน ประจำปี 2560

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่นายวันชัย ชัยชูชนะภัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร LLB และนางสาวณิชกานต์ พงษ์เจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร LLB ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันอภิปรายแสดงข้อคิดเห็น (ภาษาอังกฤษ) ภายใต้หัวข้อสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน ประจำปี 2560

           การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนอาเซียน 2560 (AICHR Youth Debate on Human Rights 2017) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 โดยมีตัวแทนเยาวชนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจาก 10 ประเทศอาเซียน ประเทศละ 3 คน รวม 30 คน งานดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การร่วมมือของหลายองค์กร อาทิ AICHR กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์จะรับจัดงานในวันที่ 4 กันยายน 2560 มีกิจกรรมต่างๆอาทิ Exhibition Debate, Special Talk on Migrant Workers in Thailand และ Panel Discussion on ASEAN and Human Rights