ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำท่าพระจันทร์ จำนวน 1 อัตรา ออกไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ Computer Technical Officer