ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำท่าพระจันทร์ จำนวน 1 อัตรา ออกไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ Academic Officer (International Program)