ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Asia Cup 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (LLB) ชั้นปีที่สาม ประกอบด้วยนางสาวสุขมณี สัจจเดชะ นางสาวนัทธ์ชนัน บัวผิน นางสาวดลดา คะสาร และนางสาวณธดา สุวรรณประกร เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันศาลจำลองกฎหมายระหว่างประเทศ  รายการ Asia Cup 2019 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันดังกล่าว โดยอาจารย์ผู้ฝึกสอน ได้แก่ อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมซึ่งร่วมเดินทางไปกับนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร


(ในภาพจากซ้าย) นางสาวสุขมณี สัจจเดชะ นางสาวดลดา คะสาร นางสาวนัทธ์ชนัน บัวผิน  และนางสาวณธดา สุวรรณประกร

Asia Cup หรือ Moot Court Competition for Future International Lawyers in Asia เป็นการเเข่งขันศาลจำลองกฎหมายระหว่างประเทศ ระดับเอเชีย ในปีนี้มีผู้ร่วมเข้าเเข่งขันกว่า 73 ทีม โดยนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันจากคณะนิติศาสตร์ได้กล่าวถึงบรรยากาศในการแข่งขันว่า เป็นไปอย่างสนุกสนาน แม้จะมีความกดดันจากการแข่งขันมาเป็นระยะ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด ผู้ร่วมเข้าเเข่งทุกคนน่ารักเเละเป็นมิตร นอกจากประสบการณ์จากการเเข่งขัน มิตรภาพอันดีจากผู้ร่วมเข้าเเข่งขันและคณะกรรมการ ยังเป็นอีกสิ่งที่ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้พิเศษและล้ำค่า โดยนักศึกษาและคณาจารย์ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ซึ่งทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้การแข่งขันครั้งนี้รู้สึกภาคภูมิใจในผลการเเข่งขันเป็นอย่างมาก สุดท้ายนี้ นักศึกษายังได้ขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้โอกาสและให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ 

One thought on “นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Asia Cup 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น

Comments are closed.