• เข้าสู่ระบบ

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Asian Dialogue on Youth Civic Engagement and Human Rights’ 2018

  รับสมัครตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานประชุม Asian Dialogue on Youth Civic Engagement and Human Rights’ 2018 จัดขึ้นโดยองค์กร Youth for Human Rights International (YHRI) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ Asia Centre (Bangkok), Phayathai Plaza Building พญาไท กรุงเทพมหานคร 

  สามารถยื่นใบสมัครได้ภายในวันที่ 15 กรฏาคม 2561 ทางอีเมล ที่คุณอุกฤษณ์ มากมี อีเมล march.ukrit@gmail.com

  *หมายเหตุ กรณีมีผู้สมัครไม่เกิน 10 คน จะได้รับคัดเลือกทุกคน กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 10 คน จะใช้วิธีคัดเลือกจาก statement of purpose ที่ระบุในใบสมัคร

   ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

  Issues at stake
  a) Increase, strengthen youth participation, commitment, leadership and partnerships
  b) Increase awareness, commitment and investment in youth
  c) Increase intercultural exchanges and understanding among youth
  d) Increase employment opportunities and decent jobs for youth in Asia
  e) Support young people’s participation to peace building, violence reduction and inclusive governance

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการได้ที่ BKK Dialogue Concept Note