• เข้าสู่ระบบ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบสอง) คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

    ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบสอง) คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
    ดาวน์โหลดรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์