• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญร่วมงานแนะนำหนังสือใหม่ ของ ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด และ ผศ.อานนท์ มาเม้า


  ฝ่ายวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานแนะนำหนังสือใหม่ของผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด และ ผศ.อานนท์ มาเม้า

  วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.
  ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ดำเนินรายการโดย
  อาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร