ประกาศ

ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่3 ประจำปีการศึกษา 2559 (Moot Court Competition 2016)

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

Read more

ประกาศ

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559)

หน้าปกและสารบัญ   กฎหมายประกันภัยทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน   การจำนองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อตามร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….   ประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศสวีเดน   ถอดเทป : การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานการบินพลเรือนแห่งใหม่จะนำประเทศไทย ออกจากวิกฤตการบินได้หรือไม่” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 การเสนอความคิดเห็น

Read more

ประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ภาค 2/2559

โครงการอบรมกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ภาค 2/2559 รายละเอียดโครงการ ตารางเรียน กลุ่มที่ 1 ศูนย์รังสิต / กลุ่มที่ 2 ท่าพระจันทร์ /กลุ่มที่ 3 ศูนย์รังสิต สูงกว่าพื้นฐาน ใบสมัคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอุกฤษณ์ 02-613-2135

Read more

ประกาศ

ประกาศข่าวทุนสำหรับนักศึกษาประจำปี 2560

ข่าวทุนประจำปี 2560 ทุนปริญญาโท Chevening Scholarships ประจำปี 2017/2018 ณ สหราชอาณาจักร  (ประกาศ 23/ส.ค./59) รับสมัครนักศึกษาเข้าแข่งขันเพื่อรับทุนเครือข่าย Erasmus+Programme เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Ludwig-Maximilians Universitat เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  (ประกาศ 4/ส.ค./59) หลักสูตร Japanese Language & Culture Program Winter 2017 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ...

Read more