ประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 61 เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

E-Book รายงานผลการดำเนินงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560)

E-Book รายงานผลการดำเนินงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560) สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more

ประกาศ

จองโควต้ารายวิชา คณะนิติศาสตร์ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต

http://203.131.212.229:84 วันจองโควต้ารายวิชา รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 รหัสนักศึกษา 55-58 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 59 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 60 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 61 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลโควต้ารอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ***หมายเหตุ สำหรับการลงทะเบียนวิชา น.161...

Read more

ประกาศ

เค้าโครงการบรรยาย ประกอบการจองโควต้าวิชา น. 230 เอกเทศสัญญา 1 กลุ่มบรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์, ผศ.ดร.สุรศักดิ์

เค้าโครงการบรรยาย ประกอบการจองโควต้าวิชา น. 230 เอกเทศสัญญา 1 กลุ่มบรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์, ผศ.ดร.สุรศักดิ์ สำหรับภาค 2/2561 (ศูนย์รังสิต) สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more

ประกาศ

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2561

รายละเอียด  Time Table 2-2561 วันจองโควต้ารายวิชา รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 รหัสนักศึกษา 55-58 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 59 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 60 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2561 รหัสนักศึกษา 61 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลโควต้ารอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ***หมายเหตุ...

Read more

ประกาศ

ประกาศผลการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) รอบแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 8 และศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจำนวน 4 ทีม มีดังนี้ อันดับ 1 ทีม 01 นางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา และนายพชร วัฒนสกลพันธุ์ คะแนนรวม  94...

Read more

ประกาศ

ตัวอย่างการส่ง รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างการส่ง รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาเลขทะเบียน 6101610000 กลุ่มบรรยาย ผศ.ดร.มุนินทร์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.สหรัฐ Section 8100/01 หมายเหตุ เนื่องจากในข้อสอบระบุเลข Section ผิด ขอให้นักศึกษาแก้ไขเลข Section ดังนี้ กลุ่ม ผศ.ดร.มุนินทร์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ อ.สหรัฐ Section 8100/01 กลุ่ม ผศ.ดร.สมเกียรติ อ.เพียรรัตน์ Section 8100/02 กลุ่ม ศ.ดร.วิจิตรา Section 8100/03 กลุ่ม รศ.ดร.กิตติศักดิ์ อ.สหรัฐ Section 8100/04 วิธีการส่ง 1. ระบุรายละเอียดในหน้าปกรายงาน...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศแจ้ง การรับข้อสอบ Take Home วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต

***ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เกี่ยวกับการรับข้อสอบ Take Home วิชา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย*** กำหนดรับข้อสอบ วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 2561 ระหว่างเวลา 12.30 - 13.30 น. รายละเอียด ดังนี้ กลุ่ม 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน, ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และ กลุ่ม 4 ผู้บรรยาย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ รับข้อสอบที่ห้อง 301...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญร่วมงาน โครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (ครั้งที่ 6) เสวนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาการติดตามเงินคืนตามหลักกรรมสิทธิ์”

  ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน โครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (ครั้งที่ 6) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. กำหนดการ 12.30 - 13. 00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง 211 ชั้น 2 (ห้องศาลจำลอง) 13.00...

Read more

ประกาศ

ประกาศแจ้งแก้ไขตารางสัมมนาและบรรยายชดเชย วิชาน. 100 และน. 101 โครงการนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต

ประกาศแจ้งแก้ไขตารางสัมมนาและบรรยายชดเชย วิชาน. 100  และน. 101 โครงการนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ผู้บรรยายและสัมมนา ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ***สัมมนา น. 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย*** ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.00-09.30 น. ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 29...

Read more