โครงการอบรม

หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ [TDE (Thammasat Digital Evidence)] รุ่นที่ 2

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์   หัวข้อการอบรม 1. หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน การรับฟัง การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 2. การเตรียมการในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่างๆ 3. การแสวงหาพยานหลักฐานจากเงินสกุลดิจิตัล (Digital Coin) และระบบ NDID การยืนยันตัวตน 4. วิธีการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Google Platform และ iTools 5. การใช้โปรแกรมเจาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Facebook เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 6. การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อรวบรวมพยานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่งและคดีอาญา ผ่านทาง Mobile , Computer, Social Media, Cloud และ...

Read more