ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับอาจารย์กฎหมาย] คุยกับอาจารย์ ดร.ลัสเซอ ชุลท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ชาวเยอรมัน (คำแปลภาษาไทย)

นอกจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร ทั้ง 3 แคมปัสแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในหลักสูตร LLB และ LLM และได้บรรจุอาจารย์ประจำซึ่งเป็นชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งเพื่อรับผิดชอบวิชาในหลักสูตรดังกล่าวร่วมกับอาจารย์ประจำชาวไทย อาจารย์ ดร. Lasse Schuldt (ลัสเซอ ชุลท์) ชาวเยอรมัน เป็นอาจารย์ประจำที่คณะนิติศาสตร์มาเป็นเวลากว่า 3 ปี เราจะพาคุณไปพูดคุยกับอาจารย์ลัสเซอ (เป็นภาษาอังกฤษ) ถึงเส้นทางและประสบการณ์การทำงานที่คณะนิติศาสตร์ การใช้ชีวิตในเมืองไทย และเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเยอรมัน  อ่านบทสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (ต้นฉบับ) ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/talkwithlawlecturers-ep7/ คำถาม (1) : อยากให้อาจารย์เล่าประวัติการศึกษาและการทำงานก่อนมาร่วมงานกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์รู้จักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างไร รวมถึงมาทำงานกับคณะนิติศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เขาร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Keio University Law School Summer Programme  โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ นางสาวแพรไพลิน ศิริโวหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์รังสิต (ได้รับทุนจาก Keio University Law School ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮานอย และค่าที่พัก) นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศูนย์รังสิต (ได้รับทุนจาก Keio University Law...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) และ “สรุปประเด็น” (summary) สำหรับการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) และ “สรุปประเด็น” (summary) ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทางอีเมล mootcourt.tulawcenter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการส่งได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/tulawmootcourt2019_memoandsummary/

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณาจารย์/นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ ศ.ณรงค์ ใจหาญ (ผู้อำนวยการหลักสูตร) และศ.ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช (อาจารย์ประจำหลักสูตร) ศึกษาดูงาน ณ Faculty of Law, Goethe University Frankfurt Am Main และ Frankfurt court of ordinary jurisdiction (Landgericht) ประเทศเยอรมนี รายละเอียดดังนี้ วันที่ 4 ตุลาคม...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับนันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร กับประสบการณ์การทำกิจกรรมนักศึกษา

นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีประสบการณ์การทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมในและนอกคณะนิติศาสตร์ กิจกรรมวิชาการและไม่วิชาการ และยังรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดี เราจะพาคุณไปคุยกับนันทวัฒน์ ถึงประสบการณ์และมุมมองในการทำกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงการแบ่งเวลาในการเรียน คำถาม (1) : กิจกรรมที่เคยทำตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 มีอะไรบ้าง นันทวัฒน์ : “จริง ๆ ทำเยอะมาก ผมจัดเป็นสองกลุ่มแล้วกัน กลุ่มแรกคือกิจกรรมภายในคณะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ชุดแล้วกัน ชุดแรก งานชิ้นแรกที่ผมทำในชีวิตความเป็นนักศึกษาคือการเป็นพิธีกร ของศาลจำลอง วันรพีวิชาการปี 2560 ครับ เพราะว่าด้วยความที่ตอนมัธยมเราสนใจงานนี้ เราเป็นคนชอบพูด ชอบที่จะได้แสดง อยากให้ผู้คนฟังเสียงเรา...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง “ปัญหาแรงงานบังคับกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมง” ของนางสาวพนิชกร สินชัยกิจ

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ได้มีการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง “ปัญหาแรงงานบังคับกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมง” ของนางสาวพนิชกร สินชัยกิจ ณ ห้อง 4050 ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรรมการสอบได้แก่ (ประธานกรรมการสอบ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร (กรรมการสอบ) ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช (อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

Special Seminar on A comparative study of criminal proceedings in Scotland, England and Thailand เปรียบเทียบกระบวนพิจารณาคดีอาญาของสกอตแลนด์ อังกฤษ และไทย

Special Seminar on A comparative study of criminal proceedings in Scotland, England and Thailand เปรียบเทียบกระบวนพิจารณาคดีอาญาของสกอตแลนด์ อังกฤษ และไทย วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากร Professor Peter Duff Professor of Criminal Justice,...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การมอบทุนการศึกษา (ทุนประทุม สิงหะ) ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

วันที่ 10 ตุลาคม 2562  คุณกุลวรัดดา วีระกุล ได้มอบทุนการศึกษา (ทุนประทุม สิงหะ) ให้แก่นางสาวชนิกานต์  สุขสันติมาศ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และคุณศศิธร ช้างบุญชู หัวงานงานธุรการศูนย์ท่าพระจันทร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย กองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและทุนพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาการคึกษาให้นิติศาสตร์ก้าวไกล จึงเชิญชวนศิษย์เก่านิติศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.๑) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ ในงานจะมีกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย” และจะมีการแจกหนังสือที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงานทุกท่าน ขอเรียนเชิญร่วมงาน ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2IRvaXx  

Read more