ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 14 ฉบับที่ 18

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลด วารสารวิชาการกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีที่ 14 ฉบับที่ 18 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562) หน้าปก บทบรรณาธิการ สารบัญ ปกหลัง บทความ เครื่องแบบและเที่ยวบิน:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยทางเพศสถานะที่มีผลต่อสายการบินในการให้ทางเลือกแก่พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินใช้กางเกงเป็นเครื่องแบบ  ธนรัตน์ มังคุด ปัญหาการกากับดูแลการสอบสวนอุบัติเหตุในการขนส่ง  สุวิตา ช่วยพิทักษ์ ข้อพิจารณาสถานะทางกฎหมายและค่าบังคับของภาคผนวกแห่งอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ   สิริญญ์ สุวรรณเลิศ Aviation Product Liability of Component Part Manufacturer   Thitipon Mahem สรุปคำพิพากษา สรุปคำพิพากษาคดี Povey v Qantas Airways and...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์”

ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์" จัดโดยศูนย์กฎหมายภาษี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/2HuePIh

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่สอง

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่สอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.admission.law.tu.ac.th ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน" ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ คณาจารย์ ผู้เสนอความก้าวหน้า และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายมหาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562

ผู้บริหาร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวนลานปรีดี หน้าตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (จากซ้ายไปขวา) อ.ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ อ. สิทธิโชค ศรีเจริญ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ ได้เข้าร่วมงาน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงความสำคัญของงานวันปรีดี พนมยงค์ และเปิดงาน ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ใน หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ใน หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2YlnWAs

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ได้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ การสอบสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ /อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน และศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ /อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการแสดงวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายของผู้ตอบรับการทาบทามเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแสดงวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายของผู้ตอบรับการทาบทามเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 402 คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต   ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดงวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายของผู้ตอบรับการทาบทามเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน ผู้ตอบรับการทาบทามดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะนิติศาสตร์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือศูนย์ลำปาง (ตามผลการคัดเลือก) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.mytcas.com สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (ไฟล์ pdf) ได้ที่ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันศาลจำลอง Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition ประจำปี 2019

ตามที่ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันศาลจำลอง Philip C. Jessup International Moot Court Competition ประจำปี 2019 รอบคัดเลือกภายในประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยนั้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2562 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้เดินทางไปร่วมแข่งศาลจำลอง Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition ณ Hyatt Hotel Capitol Hill,...

Read more