ข่าวสารและกิจกรรม

TU Law’s Young Legal Researcher Workshop 2020

TU Law's Young Legal Researcher Workshop 2020 Officially Sponsored by Baker McKenzie (Thailand) โครงการอบรมนักวิจัยทางนิติศาสตร์รุ่นใหม่ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก Baker McKenzie (Thailand) โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นใหม่และนักศึกษาปริญญาเอกทางนิติศาสตร์จากทั่วประเทศได้ฝึกทักษะการวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยเฉพาะการเขียนงานวิจัย จากนักวิจัยอาวุโสและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 คน จะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนสำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารตลอดการอบรม และยังสามารถทำงานต่อเนื่องกับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจนเขียนงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น และอาจได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพในวารสารวิชาการของคณะนิติศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

เอกสารประกอบ “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงาน” สำหรับดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงาน” สามารถดาวน์โหลดได้ที่ โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย FINAL  

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

แจ้งเตือนนักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมหัวข้อ “การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงาน” ให้เข้าอบรมในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้เข้าอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ หัวข้อ “การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงาน” วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 วิทยากรโดย กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์ นักวิจัย ฝ่ายกฎหมายและการพัฒนา สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้ดำเนินรายการโดย อ.กิตติภพ วังคำ เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผ่านระบบ Conference...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ประเด็น (Theme) ของโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขันแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประเด็น (Theme) ของโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขันแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ "กฎหมายอาญา"   รายนามคณะอนุกรรมการออกข้อสอบฯ - นายนิติธร แก้วโต กรรมการ ผู้แทนจากสภาทนายความ - นายปิติ โพธิวิจิตร กรรมการ ผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม - อาจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ดร.อัตรา ขุนทองจันทร์ กรรมการ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด - นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง กรรมการและเลขานุการ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม LAW TU Back to School 2020

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรม LAW TU Back to School 2020 ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยระหว่าง 18.15-18.45 น. เป็นการจัดกิจกรรม "คณบดีพบนักศึกษา" เพื่อเปิดให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้พูดคุยซักถามหรือสะท้อนปัญหาต่าง ๆ แก่คณบดีคณะนิติศาสตร์ ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

Happy Chinese New Year 2020

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดส่ง E-mail ฉบับพิเศษต้อนรับเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2563 หลายคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอ ทางคณะฯ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดี ร่ำรวยตลอดปี หากศิษย์เก่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง Link : http://bit.ly/2yhnuIA เพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter ฉบับต่อไป คณะฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านและรอต้อนรับทุกท่านกลับมาเยี่ยมบ้านของท่านเสมอ ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และการระดมทุน *หมายเหตุ : ถ้าหากท่านได้อัพเดตประวัติผ่าน Link : http://bit.ly/2yhnuIA แต่ไม่พบ E-mail ใน Inbox ของท่าน...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การออกบูธหน่วยงาน โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรม แนะแนวการฝึกงานภาคฤดูร้อน โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้มีการออกบูธหน่วยงาน ณ คอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดังนี้ 1. บริษัทสำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด 2. บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด 3. บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) 4. บริษัทสำนักงานสุกิจ เจริญสุข ทนายความจำกัด 5. บริษัทสัตยะพล...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การบรรยายหัวข้อ “แนวทางและการเลือกสถานที่ฝึกงาน”

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรม แนะแนวการฝึกงานภาคฤดูร้อน โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ได้มีการบรรยายหัวข้อ “แนวทางและการเลือกสถานที่ฝึกงาน” ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผ่านระบบ Conference ไปยังห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์/ประธานกรรมการฝึกงานภาคปฏิบัติ ศูนย์นิติศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธัญรัช ธัญญะกิจ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธัญรัช ธัญญะกิจ ศิษย์เก่าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 1 ที่ได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2562 ในหลักสูตร LL.M. ของ Cornell Law School

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ (ฝึกงานภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา  2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 กับหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ศูนย์นิติศาสตร์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ติดต่อคุณสุพิตา) และ ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ติดต่อคุณฑราวิท) ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์...

Read more