ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กรณีทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร CLICK สมัครออนไลน์ CLICK https://www.youtube.com/watch?v=i5ffy-io0ds&t=46s https://youtu.be/EMr7d50HHSk   https://www.youtube.com/watch?v=oBnHQDP5RC0 https://www.youtube.com/watch?v=ijmlZq6VEhE https://www.youtube.com/watch?v=lQ5ucOz4WlA&t=138s      

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การสรุปคำบรรยายและภาพบรรยากาศ งาน “Developments and Future Prospects for Dealing with Mass Atrocities through International Criminal Law”

การสรุปคำบรรยายและภาพบรรยากาศ งาน “Developments and Future Prospects for Dealing with Mass Atrocities through International Criminal Law” บรรยายโดย คุณ Nicholas Koumjian จัดโดย ศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ และศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญวิทยา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สรุปภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดย คุณณัชชา...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันรอบแรก การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019)

วันพุธที่ 27 และพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562  เช้า คู่ที่ 1 (8.30-10.15 น.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โจทก์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (จำเลย) เช้า คู่ที่ 2 (10.15-12.00 น.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โจทก์)...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผล 16 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรก การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019)

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) นั้น ขอประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรก จำนวน 16 ทีม ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ เสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ”

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ  เรื่อง “มาตรา 6 ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ : คุ้มครองสิทธิหรือกระทบการแบ่งแยกอำนาจ” ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ วิทยากร ได้แก่ นายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านกองทุนนิติธรรมพัฒน์

“We Need Your Support” ร่วมสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านกองทุนนิติธรรมพัฒน์ เงินบริจาคของท่านสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 1 เท่า และข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “3 ปีพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข”

ศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “3 ปีพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข” ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลงทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดกำหนดการ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ”

ศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ" ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ, ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ LLM, PhD University of Edinburgh, UK / PhD Thesis : A...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ

ศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษาดูงานครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ เป็นผู้พานักศึกษาดูงาน

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการเสวนา เรื่อง “อนาคตกระบวนการยุติธรรมไทยหลังการเลือกตั้ง 2562”

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562  ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการเสวนา เรื่อง “อนาคตกระบวนการยุติธรรมไทยหลังการเลือกตั้ง 2562” ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.15-13.45 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ปากฐาเรื่อง “ปัญหาและข้อสังเกตของกระบวนการยุติธรรมไทย” เวลา 13.45-15.00 น....

Read more