ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชมเชย ทีมที่ 1 ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - นางสาวสารณี ติวิรัช - นางสาวธิดารัตน์ นันทานนท์ รางวัลชมเชย ทีมที่ 2 ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น - นายเอกชัย ธูปจีน - นายปิตุรัตน์ สาแก้ว  

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นายสรัล อร่ามรัศมีกุล - นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562   ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง - นางสาวเมย์ ทับไทร - นายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2563

      กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) (ชั้น 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/39jUQrZ แบบสอบถามความประสงค์ในการร่วมงานปฐมนิเทศฯ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1ส.ค.2563 ที่ https://forms.gle/359k5SeDUt76XJat6

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม “คดี (กระทิงแดง) ชนตำรวจ : นักกฎหมายเห็น สังคมรู้สึก คำถามที่กระบวนการยุติธรรมต้องตอบ”

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม "คดี (กระทิงแดง) ชนตำรวจ : นักกฎหมายเห็น สังคมรู้สึก คำถามที่กระบวนการยุติธรรมต้องตอบ" ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2P5mtM1 (รับผู้เข้าฟังในห้อง 25 คน เท่านั้น) ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการจับสลากคู่แข่งขันรอบรองชนะเลิส แข่งขันในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นดังนี้ คู่ที่ 1 ระหว่างทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำเลย) คู่ที่ 2 ระหว่างทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำเลย) ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 ทีม ส่งสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยมาให้คณะกรรมการจัดแข่งขันภายในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ทางอีเมล mootcourt.tulawcenter@gmail.com  โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้สรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ฉบับเดิมที่เคยใช้ในรอบแรก หรือจะทำฉบับใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ สรุปย่อคำแถลงการณ์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ผลคะแนนรอบแรกและทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ได้แก่ (เรียงตามลำดับคะแนน) 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลดผลคะแนนของทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมดได้ที่ ประกาศคะแนน ผลการจับคู่การแข่งขันรอบชนะเลิศ และรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป  

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 86 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี พร้อมทั้งบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ที่ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ถึงอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร SC3 ห้อง 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-9.30 น. กล่าวต้อนรับ โดยรศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ผู้แทนจากสมาคมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบของที่ระลึกให้แก่รศ.ดร.กิตติศักดิ์...

Read more