ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 3

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 3 แข่งขันระหว่างเวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทีมโจทก์ ได้แก่ ทีมที่ 2 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ อรอร กฤษณะทรัพย์ ทีมจำเลย ได้แก่ ทีมที่ 4 กันต์ธนิน...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 2

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 2 แข่งขันระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทีมโจทก์ ได้แก่ทีมที่ 3 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี ขวัญลิขิต กริชชาญชัย สาริศ พงศาวลีเบญจกุล ทีมจำเลย ได้แก่ทีมที่ 18 นภัสนันท์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 1

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทีมโจทก์ ได้แก่ทีมที่ 6 ศุภิสรา ด่านเฉลิมวงศ์ ทรรศมณ แสงดึก ทีมจำเลย ได้แก่ ทีมที่ 1 ปาลิตา ลาวัณย์รัตนากุล เพ็ญพิชชา แก้วยาศรี สาวิตรี...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ งานวันรพีวิชาการ 2562

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันรพีวิชาการระหว่างวันอาทิตย์ 27 ถึงจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยในงานดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ชมรายละเอียดได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/raphiday-competiton-2562/ กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีภาษาไทย 2562 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง น.311 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันรพีวิชาการระหว่างวันอาทิตย์ 27 ถึงจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รายละเอียดดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันรอบคัดเลือกในวันอาทิย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ทีมผู้เขาแข่งขันทั้งหมด 151 โรงเรียน กรรมการเฉลยข้อสอบประกอบด้วย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์สุประวีณ์ อาสนศักดิ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

Academic Seminar concerning “Trial Advocacy”, Organized by the International Narcotics and Law Enforcement Affairs Section (INL) of the U.S. Embassy

On 13th November 2019 (09.00-12.00 and 13.00-16.00), an academic seminar concerning "Trial Advocacy" is going to be organized by the International Narcotics and Law Enforcement Affairs Section (INL) of the U.S. Embassy. They have...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันรพีวิชาการระหว่างวันอาทิตย์ 27 ถึงจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยหนึ่งในกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยทีมตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยนายนวพล ขำสง่า นายสรัล อร่ามรัศมีกุล และนายธัญชนิต ล้อจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 38 ทีม ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศ สำหรับภาพบรรยากาศจากการแข่งขันฯ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ในงานรพีวิชาการ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชา น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป (ทุกกลุ่มบรรยาย) ภาค 1/2561

วิชาน.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป เป็นหนึ่งในวิชาบังคับของชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานมีความเชื่อมโยงกับกฎหมายลักษณะอื่น ๆ เราจะพาคุณไปคุยกับนักศึกษารหัส 60 ซึ่งสอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาน.200 ในภาค 1/61 ทุกกลุ่มบรรยาย ถึงเทคนิคในการเรียนและมุมมองอื่น ๆ เกี่ยวกับวิชาดังกล่าว ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่ม 1 (บรรยายโดยศ.ดร.ดาราพร สัมมนาโดยอ.นาฏนภัส) ได้แก่ ลือสาย พลสังข์ (ปลื้ม) และภัทรนันท์ ส่งศรีจันทร (แซม) 86 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่ม 2 (บรรยายโดยผศ.ดร.มุนินทร์ สัมมนาโดยอ.นาฎนภัส)...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม​ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กองคดีทรัพย์สิน​ทาง​ปัญญา​ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม​ 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม​ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กองคดีทรัพย์สิน​ทาง​ปัญญา​ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีพันตำรวจโทพเยาว์ ทองเสน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา และพันตำรวจโทนิรุติ พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับและ​บรรยายถึงการทำงานของกรมสอบสวน​คดี​พิเศษ​ว่ามีความเป็นมา และลักษณะ​การทำงานอย่างไร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าเยี่ยมชมของกลางซึ่งเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์ ให้คำแนะนำในการแยกของละเมิดลิขสิทธิ์​ออกจากของแท้อย่างง่ายๆ หลังจากกิจกรรม​การบรรยายและดูของกลาง ทางโครงการ​เผยแพร่​วิชา​นิติศาสตร์​ได้จัดกิจกรรม​โต้วาทีในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สิน​ทางปัญญา​ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษา​ที่เข้าร่วมได้แสดงความเห็นทางวิชาการของตน ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพูดในที่สาธารณะ​   โครงการดังกล่าวจัดโดย ชมรมนักศึกษาโครงการ​เผยแพร่​วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.) ​อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้แก่ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ ซึ่งได้ร่วมเดินทางไปในกิจกรรมศึกษาดูงานร่วมกับนักศึกษาด้วย ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์มุมมองของประเทศฝรั่งเศสและสหภาพยุโรป” (Law and Artificial Intelligence from French and European Perspectives)

ขอเชิญร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์มุมมองของประเทศฝรั่งเศสและสหภาพยุโรป” (Law and Artificial Intelligence from French and European Perspectives) จัดโดย ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศส และแปลเป็นภาษาไทยโดย รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2Cd1YH3

Read more