ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Thai-ed with Love 2019 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง และนางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ นิติกรศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวแนะนำภารกิจต่าง ๆ ของศูนย์นิติศาสตร์ รวมถึงตัวอย่างคดีที่รับช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาจากกลุ่มกิจกรรม Thammasat Pro Bono ณ ห้อง 211 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กิจกรรมดังกลา่วเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Thai-ed with Love 2019  ซึ่งจัดร่วมระหว่าง กลุ่มกิจกรรม  Thammasat Pro Bono Society กับกลุ่มกิจกรรม...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล อาจารย์ประจำและอดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดูรายละเอียดวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=OByT8U3FAXg

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมแข่งขัน Stetson’s International Environmental Moot Court Competition

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขัน Stetson's International Environmental Moot Court Competition รอบระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Regional Round) ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 จัดที่ University of the Philippines, College of Law ประเทศฟิลิปปินส์ นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นายสืบสกุล ผลาพงศ์ (Suebsakul Palapong) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผล นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผล นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 ได้แก่นางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา และนายพชร วัฒนสกลพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมสมัครกิจกรรม “วิ่งรอรัน” TU LAW RUN 2019 เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 61 เป็นต้นไป

"วิ่งรอรัน" เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 61 เป็นต้นไป นักวิ่งทุกท่าน รวมถึงศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและครอบครัว สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://race.thai.run/TULawRun ลิ้งค์แบบสมัครประเภทหน่วยงาน https://goo.gl/forms/QnkHclw3MN0Bh6ys1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TULawRun/

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในวันรพี

ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์และ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในวันรพีที่ผ่านมา ดังนี้ นายธีระวัฒน์ ชูรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันสุนทรพจน์ เนื่องในวันรพี จัดโดยสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้วข้อ"บทบาทของทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชนชนด้านกฎหมาย" นางสาวขนิษฐา เพชรสูงสกุล นางสาวพัชธร พลยะเดช นางสาวจิดาภา ธีรัทธานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายพฤกษ์ ฉวีกุลรัตน์ นายสุรัฐ กิตติมิ่งมงคล และนายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การสรุปผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมการสรุปผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 และรับฟังความเห็นของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ระหว่างเวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จากนั้นได้มีการร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลากร ณ ห้อง 201

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ชมรมกอล์ฟ นิติศาสตร์ ได้มอบเงินเป็นจำนวนเงิน 3 แสนบาทแก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ชมรมกอล์ฟ นิติศาสตร์ ได้มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์เพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล และ ผศ.อานนท์ มาเม้า เป็นตัวแทนรับมอบ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ของคณะนิติศาสตร์

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างเวลา 7.30-8.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและอดีตอาจารย์ประจำของคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงาน (จากซ้ายไปขวา) ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ (จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดีศูนย์ลำปาง ผศ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการภูมิภาคการปฏิรูปกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Les Réformes Juridiques en Asie du Sud-Est:vers une société contractuelle et évolutive”

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการภูมิภาคการปฏิรูปกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “éformes Juridiques en Asie du Sud-Est:vers une société contractuelle et évolutive” เมื่อวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม (ชั้น2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียดกำหนดการ ดาวน์โหลดได้ที่ Programme definitif du 2e Colloque Régional - update...

Read more