ข่าวสารและกิจกรรม

ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID - 19 คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา และได้จัดทำขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบดังกล่าว ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ahonlJ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับนักศึกษากฎหมาย] คุยกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด ตอนที่ 2

เราได้ไปพูดคุยกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปางบางส่วนเกี่ยวกับความรู้สึกในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดมาแล้ว (อ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่  http://www.law.tu.ac.th/talkwithlawstudents-ep35/) วันนี้ เรามีนักศึกษาศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 7 คนมาพูดคุยถึงความรู้สึก ปัญหา ข้อจำกัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ รวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการสอบออนไลน์  อภิชญา สุพรรณ นักศึกษาภาคปกติ ศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 2 คำถาม (1) : รู้สึกอย่างไรกับการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด อภิชญา : “ความรู้สึกแรกของดิฉัน คือ ตกใจระดับนึงเลยค่ะ เพราะไม่เคยคิดมาก่อนว่าสถานการณ์โควิดจะหนักหนาขนาดที่มหาวิทยาลัยจะปิดและมีการสอนออนไลน์แทน ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินพอสมควร ทำให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต้องปรับตัวในหลาย ๆ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ

ทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ (Technology Equlity Grants for TU Law Undergraduate Students) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรทุนจำนวน 500 ทุน ทุนละไม่เกิน 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีข้อจำกัดในทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนการสอนและการรับบริการทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์วิกฤติไวรัส COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้ โดยนักศึกษาสามารถนำทุนที่ได้รับไปซื้ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต หรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ตามความจำเป็นและตามความสะดวก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์จัดสัมมนา “การพิจารณาคดีแบบระบบไต่สวน: หลักการและทางปฏิบัติที่เป็นอยู่”

คณะนิติศาสตร์จัดสัมมนา "การพิจารณาคดีแบบระบบไต่สวน: หลักการและทางปฏิบัติที่เป็นอยู่" ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยคณะนิติศาสตร์ได้ขอให้ผู้ประสงค์ร่วมงานจัดหาหน้ากากอนามัย และใส่หน้ากากอนามัยตลอดการสัมมนาและจะต้องผ่านจุดคัดกรองที่คณะฯ จัดไว้ เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ นอกจากนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อเนื่องจากห้องสัมมนาเป็นพื้นที่ปิด ผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนา สามารถรับชมการสัมมนาผ่านทาง FB Live ที่ Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่เพื่อรับชมการสัมมนา คลิกที่นี่เพื่อรับชมการสัมมนา (ต่อ)

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานเชิดชูครูกฎหมายและรำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง “อนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐและนักลงทุนตามสนธิสัญญา: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

ภาพบรรยากาศงานเชิดชูครูกฎหมายและรำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง “อนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐและนักลงทุนตามสนธิสัญญา: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (Lt.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/rVv21VNZeos ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/2TBBx7k ...

Read more

Uncategorized, ข่าวสารและกิจกรรม

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี กรณีเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

"1 เดือนเหตุกราดยิงโคราช: คุยเรื่องอาชญาวิทยากับนักกฎหมาย 'สาวตรี สุขศรี' " บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทสัมภาษณ์จาก The Momentum

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมสภานิติศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานสภานิติศึกษา และคณบดีคณะนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี เข้าร่วมประชุมกับ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงฯ ศาสตราจารย์ ดร....

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

คลิปสรุปงานวิจัย เรื่อง “ความผิดที่เป็นการเริ่มต้น: ศึกษากรณีการรับอาสากระทำความผิด”

คลิปสรุปงานวิจัย เรื่อง "ความผิดที่เป็นการเริ่มต้น: ศึกษากรณีการรับอาสากระทำความผิด" โดย อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่เพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

งานสัมมนาในหัวข้อ “ปัญหาการกำหนดเขตอำนาจศาลปกครอง”

คณะนิติศาสตร์ได้จัดงานเชิดชูครูกฎหมายและรำลึกถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม เอี่ยมประยูร เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยในเวลา 9.00 – 12.30 น. ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “ปัญหาการกำหนดเขตอำนาจศาลปกครอง” ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยคณะนิติศาสตร์ได้ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมหน้ากากอนามัยและใส่หน้ากากอนามัยตลอดการสัมมนา พร้อมทั้งตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และให้บริการเจลล้างมือเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ ภาพบรรยากาศในงาน ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีสงฆ์ในงานเชิดชูครูกฎหมายและรำลึกถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม เอี่ยมประยูร

คณะนิติศาสตร์ได้จัดงานเชิดชูครูกฎหมายและรำลึกถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม เอี่ยมประยูร เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยในเวลา 8.00 – 9.00 น. มีพิธีสงฆ์ ณ คอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภาพบรรยากาศในงาน

Read more