ข่าวสารและกิจกรรม

ตารางการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องศาลจำลอง 401 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดาวน์โหลด pdf  ได้ที่นี่ หมายเหตุ ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้ง 14 ทีม จะได้รับ memo และ summary ของทีมฝ่ายตรงข้ามภายในวันพรุ่งนี้

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

บริจาคเงินสนับสนุนคณะนิติศาสตร์กองทุนนิติธรรมพัฒน์สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สำหรับการบริจาคเข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 ท่านจะได้รับสมนาคุณเป็นพระพุทธนิติธรรมศาสดา โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับผู้ที่บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ท่านจะได้รับชุดเหรียญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อโลหะ (บรอนซ์) เนื้อผง ——————————————————————————— สำหรับผู้ที่บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ท่านจะได้รับพระบูชาพระพุทธนิติธรรมศาสดา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ——————————————————————————— สำหรับผู้ที่บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท ท่านจะได้รับเหรียญเนื้อเงิน และ 3,000 บาท ท่านจะได้รับได้รับเหรียญเนื้อโลหะ ——————————————————————————— โดยทั้งนี้ทุกการบริจาค ท่านสามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีได้ 2...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อ ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือก การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อ ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 (เรียงตามหมายเลขทีม ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน) ทีมที่ 1 ปาลิตา ลาวัณย์รัตนากุล เพ็ญพิชชา แก้วยาศรี สาวิตรี เตชะพัตราภรณ์ ทีมที่ 2 นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุลคุณากร นัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์ อรอร กฤษณะทรัพย์ ทีมที่ 3 ศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี ขวัญลิขิต กริชชาญชัย สาริศ พงศาวลีเบญจกุล ทีมที่ 4 กันต์ธนิน จิรโรจน์อังกูร...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2562

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2562 วัน : ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 17.00-19.00 น. สถานที่ : ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กิจกรรม : ปาฐกถาหัวข้อ “รัฐธรรมนูญ 2560 กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย” เนื่องในโอกาส 60 ปี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/60years_udom-rathamarit/ ——————————————————————————— วัน : เสาร์ 2...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 ระหว่างเวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ไปยังห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายดนัย อนันติโย ที่ปรึกษาศูนย์นิติศาสตร์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ รองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ที่ปรึกษาศูนย์นิติศาสตร์ กรรมการ นายเกรียงศักดิ์ ไพบูลย์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต การรับตรงร่วมกัน (TCAS รอบ 3 ของศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง และ TCAS รอบ 2 เฉพาะของศูนย์ลำปาง) รูปแบบใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปลี่ยนรูปแบบข้อสอบสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) (TCAS 2563) ใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย           (1) ข้อสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ 70%

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

เอกสารเรื่อง “หลักสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้ (Good Faith & Supervening Events) ในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส แองโกลอเมริกัน และไทย” โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ สำหรับดาวน์โหลด

เอกสารเรื่อง “หลักสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้ (Good Faith & Supervening Events) ในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส แองโกลอเมริกัน และไทย” โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/BonaFide-Supervening-Events.pdf

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของกฎหมายลักษณะหนี้”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของกฎหมายลักษณะหนี้” วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30-18.30 น. ณ ห้อง น.301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวัชระ เนื่องสิกขาเพียร ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 📌การสัมมนาดังกล่าว เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิชา น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป (กลุ่ม...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง “คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน” 

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาทางกฎหมาย เรื่อง “คืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษา คืนความยุติธรรมให้ประชาชน” จัดโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) และ iLaw ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สรุปความโดย นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ศูนย์รังสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียบเรียงโดย...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

[คุยกับอาจารย์กฎหมาย] คุยกับอาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ กับประสบการณ์วิชาการในระดับนานาชาติ

หากใครติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Blockchain FinTech Cryptocurrency จะเห็นชื่ออาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าไปเกี่ยวข้องในการให้ความเห็น ทำวิจัย หรือเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในประเด็นเหล่านั้นค่อนข้างมาก เราจะพาคุณไปคุยกับอาจารย์ปวีร์ถึงเส้นทางการเป็นอาจารย์ และความสนใจในประเด็นกฎหมายเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น การได้เป็นนักวิจัยในศูนย์กฎหมายของสถาบันแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ คำถาม (1) : อยากถามถึงแรงบันดาลใจในการเป็นอาจารย์ อาจารย์ปวีร์ : “ผมขอเริ่มจากว่าทำไมถึงเลือกมาเรียนนิติศาสตร์ก่อนครับ ด้วยความที่คุณพ่อของผมเป็นนักกฎหมาย เป็นศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จริง...

Read more