ข่าวสารและกิจกรรม

การรับมอบถ้วยรางวัลจากผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายฯ

ตามที่นายณัฐพงศ์ ทรายหมอ และนางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับรางวัลชนะเลิศ และนักศึกษาทั้งสองได้แสดงความประสงค์จะมอบถ้วยรางวัลให้แก่คณะนิติศาสตร์ โดยมีศ.ดร.อุดม คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ประธานจัดการแข่งขันฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองรองคณบดี ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Principles of Asian Contract Law ที่ Keio Law School ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม Principles of Asian Contract Law (PACL) ร่วมกับนักวิชาการด้านกฎหมายสัญญาจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ Keio Law School ประเทศญี่ปุ่น Principles of Asian Contract Law (PACL) เป็นการจัดทำแนวทางว่าด้วยกฎหมายสัญญาร่วมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของแนวทางว่าด้วยกฎหมายสัญญายุโรป...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเจริญพระชันษา ๔๐ ปี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 14

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 14 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 อบรมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. รวม 31.50 ชั่วโมง สถานที่อบรม ณ ห้อง 222 (ชั้น 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สมัครออนไลน์ ค่าธรรมเนียมการอบรม ผู้สมัครอบรมเพียงคนเดียว :...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูของศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิตได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) ระหว่างเวลา 16.30- 17.45 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ได้แก่ อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ และผู้อำนวยการโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.คณิต ณ นคร อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 และ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์โดยในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต

เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 8.00-9.00 น. นักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนรับเอกสารหน้าห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) เวลา 9.00-9.30 น. ชมวีดีทัศน์แนะนำคณะนิติศาสตร์ เวลา 9.30-9.45 น....

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องใน “วันรพี”

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องใน “วันรพี” ณ เนติบัณฑิตยสภา จากนั้นศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีศูนย์รังสิต ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต และนักศึกษาซึ่งเป็นทูตรพีคณะนิติศาสตร์ ได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (โรแลง ยัคมินส์) ที่ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภาพบรรยากาศที่เนติบัณฑิตยสภา ...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ พิธีทำบุญและถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญและถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องใน “วันรพี” ระหว่างเวลา 6.30-7.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ประจำ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงาน ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์...

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร LL.B. ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS3

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 Track 2 (TCAS 3) นั้น ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ผู้อำนวยการหลักสูตร อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์ อาจารย์...

Read more