ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต

รายละเอียด

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิตครั้งที่1/2561 สาขากฎหมายภาษี

รายละเอียด

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิตครั้งที่1/2561 สาขากฎหมายอาญา

รายละเอียด

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะนิติศาสตร์)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ 1 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท ปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานบุคคลและธุรการศูนย์กฏหมาย ห้อง 208 ชั้น 2  งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2696 5408 คุณศิรินุช

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มธ. ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก (ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา  ดาวน์โหลดรายละเอียด สาขากฎหมายภาษี 1 อัตรา    ดาวน์โหลดรายละเอียด ประจำศูนย์ลำปาง สาขากฎหมายแพ่ง 1 อัตรา    ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2696-5104, 0-2696-5108 คุณอรรถวรรณ

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต ครั้งที่ 1/2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ประจำศูนย์รังสิต 1 อัตรา  (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) เงื่อนไขของตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสอนในวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ และจะต้องศึกษาต่อในสาขาวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร รายละเอียดการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ ห้อง 208 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2696 5104, 0 2696 5108 คุณอรรถวรรณ

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561) ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา สาขากฎหมายภาษี 1 อัตรา ประจำศูนย์ลำปาง สาขากฎหมายแพ่ง 1 อัตรา ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2696-5104, 0-2696-5108 คุณอรรถวรรณ

Read more

12