ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรนานาชาติ) ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก สาขากฎหมายภาษี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายภาษี 1 อัตรา ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2IWoVCm หรือ สแกน QR_Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2696-5104, 0-2696-5108 คุณอรรถวรรณ

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะนิติศาสตร์)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Read more

ประกาศ, ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์ลำปาง ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะนิติศาสตร์)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ 1 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท ปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานบุคคลและธุรการศูนย์กฏหมาย ห้อง 208 ชั้น 2  งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2696 5408 คุณศิรินุช

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มธ. ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก (ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา  ดาวน์โหลดรายละเอียด สาขากฎหมายภาษี 1 อัตรา    ดาวน์โหลดรายละเอียด ประจำศูนย์ลำปาง สาขากฎหมายแพ่ง 1 อัตรา    ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2696-5104, 0-2696-5108 คุณอรรถวรรณ

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561) ประจำศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา สาขากฎหมายภาษี 1 อัตรา ประจำศูนย์ลำปาง สาขากฎหมายแพ่ง 1 อัตรา ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2696-5104, 0-2696-5108 คุณอรรถวรรณ

Read more