ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1อัตรา ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ คลิก

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ คลิก

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2Xa6Q9y

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/33G4bXl

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท – เอก

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท - เอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขากฎหมายภาษี ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2p39nFQ

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน

 ดาวน์โหลดรายละเอียดและรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2N1pCMV

Read more