• เข้าสู่ระบบ

  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศระหว่างวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม  2561 –  วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  2. เพื่อให้นักกฎหมาย  นักธุรกิจ  และบุคคลภายนอกผู้สนใจได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ
  3. เพื่อให้นักกฎหมาย  นักธุรกิจ และบุคคลภายนอกผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
  4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยกัน

  ระยะเวลาการอบรม

  อบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม  2561 –  วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561   รวม 117 ชั่วโมง
  อบรมวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี  เวลา 17.30 – 20.30 น.และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 222  (ชั้น 2) คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  ลงทะเบียนออนไลน์ หรือสแกน QR Code ด้านล่าง และ ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ

   

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

  ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์)

  โทร.0 2613 2965,0 2613 2141 โทรสาร 0 2222 0159,0 2222 0160