ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (CIPITC Moot Court Competition) ทีมภาษาอังกฤษ


ตามที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวอคิราห์ มนัสเกียรติกุล (ซ้ายในภาพ) และ นางสาวนภัส ลิ้มปัญญาเลิศ (ที่สองจากซ้าย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (LLB) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (CIPITC Moot Court Competition) ทีมภาษาอังกฤษ จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ผ่านมานั้น (ดูข่าวได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/cipitc_moot_winner/)

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้แก่ผู้ชนะเลิศ โดยมีอาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้ควบคุมทีมร่วมเดินทางไปรับมอบรางวัลกับนางสาวอคิราห์และนางสาวนภัส