ประกาศ

ผังที่นั่งบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดผังที่นั่งบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561