ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ”

ศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ” ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร ได้แก่

  • ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ, ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์
    LLM, PhD University of Edinburgh, UK / PhD Thesis : A Critical Analysis of Promise in Scots Law and Thai Law
  • อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
    LLM, JSD Yale University, USA / PhD Thesis : Indirect Expropriation in Contemporary International Investment Law

 

Hits: 356