ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ช่องทางการติดต่อ หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2563 ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต หากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประสงค์จะติดต่อหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์ ขอให้งดติดต่อด้วยตนเอง และให้ติดต่อผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ภาคปกติ ศูนย์รังสิต

 • โทรศัพท์สำนักงาน: 02-6965113, 02-6965405
 • Email: nitiporn@tu.ac.th
 • Line: @626fdxoz (งานบริการ LawRangsit)

บัณฑิตศึกษา

 • โทรศัพท์สำนักงาน: 02-613-2123, 02-613-2168
 • Email: gradtulaw@gmail.com
 • Facebook: บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์

 • โทรศัพท์สำนักงาน: 02-613-2973, 02-613-2974, 02-613-2975, 02-613-2162
 • มือถือ: 092-744-7216, 081-499-7250
 • Email: interllb@tu.ac.th, interllm@tu.ac.th
 • Facebook: Thammasat International LL.B., Thammasat International LL.M.
 • หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้ทาง Facebook Group ทุกกลุ่ม, Facebook/Line ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ที่นักศึกษาเคยติดต่อ

โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต

 • โทรศัพท์สำนักงาน: 0026132104,026132108
 • Email: pktkomsan@gmail.com