ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการเสวนา เรื่อง “อนาคตกระบวนการยุติธรรมไทยหลังการเลือกตั้ง 2562”


วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562  ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการเสวนา เรื่อง “อนาคตกระบวนการยุติธรรมไทยหลังการเลือกตั้ง 2562” ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา 13.15-13.45 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ปากฐาเรื่อง “ปัญหาและข้อสังเกตของกระบวนการยุติธรรมไทย”

เวลา 13.45-15.00 น. การเสวนา : นำเสนอประเด็นและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย

วิทยากรจากพรรคการเมือง ได้แก่


นายราเมศ รัตนะเชวง พรรคประชาธิปัตย์

นายชูศักดิ์ ศิรินิล พรรคเพื่อไทย


พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ พรรคอนาคตใหม่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส พรรคเสรีรวมไทย

ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พิธีกรได้แก่ อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 15.00-16.00 น. วิทยากรจากพรรคการเมืองตอบคำถามผู้ดำเนินรายการและผู้เข้าร่วมรับฟัง


อาจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 

Hits: 102