• เข้าสู่ระบบ

    ​ภาพโครงการฝึกอบรมกรอบแนวคิดพื้นฐานและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการสื่อสารและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

    [gallery size="large" columns="2" ids="5661,5656,5658,5657,5659,5660"]