• รายชื่อผู้ผ่านการสัมมนา หัวข้อ “เทคโนโลยีก้าวกระโดดเพื่อการบริการ : ข้อกังวลและทางออก (Disruptive Technology for Digital Service: Concerns and Solutions)” วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ