ข่าวสารและกิจกรรม

ชมรมกอล์ฟ นิติศาสตร์ ได้มอบเงินเป็นจำนวนเงิน 3 แสนบาทแก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ชมรมกอล์ฟ นิติศาสตร์ ได้มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์เพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล และ ผศ.อานนท์ มาเม้า เป็นตัวแทนรับมอบ

Hits: 72