Uncategorized

Dr Richard Jones อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร เยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 Dr Richard Jones อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ให้การต้อนรับ Dr Richard Jones ดำรงตำแหน่ง Senior Lecturer in Criminology และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (Director of Postgraduate Taught Studies (Senior Tutor PGT) ) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ

Hits: 47