• เข้าสู่ระบบ

  E-Book “หนังสือที่ระลึกครบรอบ 15 ปีแห่งการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง” สำหรับดาวน์โหลด

  "หนังสือที่ระลึกครบรอบ 15 ปีแห่งการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง"

  ภายในหนังสือประกอบด้วย
  • ความเป็นมาของการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
  • บทรำลึกจากคณาจารย์และศิษย์เก่า
  • บทความวิชาการด้านกฎหมาย และ
  • บทสัมภาษณ์ถึงประสบการณ์การศึกษาจากผู้ที่เป็นนิติศาสตรบัณฑิตและศิษย์ปัจจุบัน
  สามารถดาวน์โหลด E-Book ได้ที่ LAWTULPbook15anni