ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 12 (English For Lawyers Training Programme #12)

ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 12 (English For Lawyers Training Programme 12)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
อบรมระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2562 (อบรมทุกวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น.)

(จากเดิมเปิดอบรมวันที่ 3 มิถุนายน  2562 เลื่อนเป็นวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เนื่องจากวันที่ 3 มิถุนายน  2562  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินี )

ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 25,000 บาท

การชำระเงินกรุณาชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากสมัครอบรม พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ LINE@ : @leteclawtu หรือ แฟกซ์มาที่ 02 222 0160 และระบุชื่อผู้สมัครให้ชัดเจน

ติดต่อสอบถามและสมัครโครงการได้ที่
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2Ubhj1d 
ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) (นางสาวขวัญจิต , นางสาวรัตนรักษ์)
โทร. 02-613-2965 , 02-613-2127 , 02-613-2141
โทรสาร. 02-222-0160 หรือ LINE@ : @leteclawtu
www.letec.law.tu.ac.th , www.law.tu.ac.th

Hits: 387