ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการภูมิภาคการปฏิรูปกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Les Réformes Juridiques en Asie du Sud-Est:vers une société contractuelle et évolutive”

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการภูมิภาคการปฏิรูปกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “éformes Juridiques en Asie du Sud-Est:vers une société contractuelle et évolutive”
เมื่อวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม (ชั้น2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดกำหนดการ ดาวน์โหลดได้ที่ Programme definitif du 2e Colloque Régional – update 06-12-2018

 

Hits: 29