• เข้าสู่ระบบ

  รวบรวมคำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2561


  ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใและได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโดยมีกำหนดลงทะเบียน ระหว่างวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 รวมถึงได้มีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (รอบที่ 2) ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 และมีผู้สอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน และการสมัคร ทางคณะนิติศาสตร์จึงได้รวบรวมคำถามพร้อมคำตอบ ดังนี้

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม หากจบวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรีมาแล้ว อยากเรียนกฏหมายต่อ ทำอย่างไรได้บ้าง
  • คำถาม  สามารถศึกษาต่อในโครงการรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต หลักสูตร 3 ปี (เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ยกเว้นสาขานิติศาสตร์) เปิดสอนที่ท่าพระจันทร์ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561  รอบที่ 2  ดูรายละเอียดได้ที่

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม จบปว.ส.การแพทย์ฉุกเฉิน สมัครเรียนได้หรือไม่
  • คำตอบ เฉพาะผู้จบปริญญาตรีเท่านั้นจึงมีสิทธิสมัคร

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม นิติศาสตรภาคบัณฑิต มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่
  • คำตอบ หลักสูตรภาคบัณฑิตไม่ีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา แต่หากนักศึกษามีปัญหาใด ๆ สามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ หรือผู้อำนวยการหลักสูตร อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ได้

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม ช่วงเวลาเรียนคือช่วงเวลาใด
  • คำตอบ ช่วงเวลาเรียนคือ เย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์เป็นการเรียนสัมมนา

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม ใบรับรองแพทย์สำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โครงการนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ขอจากคลินิก ได้หรือไม่
  • คำตอบ ใช้ใบรับรองแพทย์จากคลินิกได้

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม ใบปริญญาบัตรหาย วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ใช้เฉพาะ transcript อย่างเดียวได้หรือไม่
  • คำตอบ ข้อกำหนดเรื่องต้องส่งสำเนา transcript และปริญญาบัตร เป็นข้อกำหนดของสำนักทะเบียนฯ ขอให้ผู้ลงทะเบียนส่งเท่าที่มีมาก่อน และคณะจะส่งให้สำนักทะเบียนฯ แล้วดูว่าสำนักทะเบียนฯ จะขอเพิ่มเติมหรือไม่

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม ไม่ทราบว่าวันที่ 1 พฤษภาคม คณะเปิดทำการให้ไปขึ้นทะเบียนนักศึกษาภาคบัณฑิตได้หรือไม่
  • คำตอบ วันที่ 1 พ.ค. เปิดให้มาขึ้นทะเบียนได้ เวลา 9.00-19.00 น. เนื่องจากเป็นวันทำงานปกติของคณะนิติศาสตร์

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน (ค่าเทอม) แรกเข้าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร และสามารถแบ่งจ่ายได้หรือไม่
  • คำตอบ ค่าเทอมแรกเข้าประมาณ 23,000 บาท ในภาคการศึกษาปกติค่าเทอมประมาณ 20,000 บาท หากเรียนจบภายใน 3 ปี รวมค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตรประมาณ 123,000 บาท ค่าเทอม จ่ายเป็นภาคการศึกษาไป ในแต่ละภาคการศึกษาจ่ายครั้งเดียว ไม่มีแบ่งจ่ายในระหว่างภาคการศึกษา

  .......................................................................................................................................................................................

  • คำถาม พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 25 เม.ย. แต่ว่าสะดวกไปยื่นเอกสารในวันอื่นได้หรือไม่ หรือว่าพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนวันไหนต้องไปยื่นวันนั้นเลย
  • คำตอบ สามารถพิมพ์แล้วนำมายื่นวันอื่นได้