ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ Financial and Account Officer