• งานโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “รู้ทันประเด็นกฎหมาย เข้าใจนวัตกรรมฟินเทค” (Key Legal Issues to Riding the FinTech Boom) เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

    ภาพบรรยากาศงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “รู้ทันประเด็นกฎหมาย เข้าใจนวัตกรรมฟินเทค” (Key Legal Issues to Riding the FinTech Boom) เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์